“Uw vastgoed naar een hoger niveau!”

Onze afdeling renovatie is dagelijks bezig met de verbetering van vastgoed. Of het nou een woning, bedrijfspand, kantoor of winkelpand betreft: ons team renovatie gaat er mee aan de slag.

Badkamer, keuken -en toiletrenovaties (BKT's)

Met onze vaklieden zijn wij een partner bij uitstek voor het verbeteren van badkamer, keuken of toilet. Met een betrokken bouwbegeleiding voeren we de werkzaamheden conform de vooraf afgestemde planning uit. Efficiënt worden de ruimtes toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk gerenoveerd. Hierbij is nagedacht over het gebruik van materialen en duurzaamheid. Door een efficiënt proces en korte doorlooptijd van de werkzaamheden minimaliseren we overlast. Met een vast team van eigen mensen en gespecialiseerde toeleveranciers zijn wij een gedegen en betrouwbare partner voor deze projecten.

Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld?

Bekijk onderstaand filmpje waarin wij laten zien hoe wij een badkamerrenovatie aanpakken.

PHB De Combi | Renovatie - YouTube

Planmatig en groot onderhoud

Vastgoed heeft regelmatig onderhoud nodig om in een goede staat te blijven en zijn waarde te behouden. Meestal gaat het hierbij om klein onderhoud zoals het schilderen van de kozijnen maar er komt een moment dat er meer nodig is. Tegelijkertijd speelt er een grote opgave voor de eigenaren van vastgoed om een verduurzamingslag te maken. Wij combineren deze 2 momenten (groot onderhoud en verduurzaming) graag om samen met de opdrachtgever met 1 integraal plan het vastgoed naar een hoger, toekomstbestendig niveau te trekken. De financiële doorwerking van de investeringen (total cost of ownership) wordt hierbij inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan het aanbrengen van isolerende gevelbeplating, het vervangen van kozijnen en beglazing voor een duurzaam en beter isolerend alternatief en het aanbrengen van duurzamere verwarmingsinstallatie.

Vaak gaat het bij deze opgaven om bewoonde wooncomplexen. De werkzaamheden die we moeten uitvoeren hebben (tijdelijk) impact op het woongenot van de bewoners.

Communicatie over wat zij kunnen verwachten en waar zij terecht kunnen met vragen en opmerkingen is heel belangrijk. Wij doen dit met aandacht en luisteren naar de input van de bewoners zodat we zo veel mogelijk kunnen doen om onnodige overlast te beperken. Daarnaast geven we de bewoners een goed beeld van de voordelen die de werkzaamheden uiteindelijk voor hen gaan hebben in de vorm van energiebesparing en vergroting van het wooncomfort. We gebruiken hier naast persoonlijk contact met de bewoners ook moderne communicatiemiddelen voor. Denk hierbij aan apps, digitale nieuwsbrieven of vlogs.

Schadeherstel

Een brand, grote lekkage of een heftige storm waarbij schade ontstaat is een ingrijpende gebeurtenis. Zeker als het een woonomgeving betreft en deze (tijdelijk) onbewoonbaar wordt. Het is een acute gebeurtenis waarbij een aantal partijen betrokken zijn, vaak ook de verzekeringsmaatschappij. Wij coördineren en realiseren zowel het treffen van noodvoorzieningen als het opstellen en uitvoeren van een gedegen herstelplan waarbij het ontzorgen van onze klant centraal staat.


Projecten

 • PHB De Combi is volgens
  ISO normen en VCA** gecertificeerd.
 • Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Certificaat Milieumanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsladder
 • Certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • FSC-keurmerk
 • Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf
 • InstallQ Elektronische Installateur