YEAH, wij zijn trots! Bij de realisatie van het Multifunctioneel Centrum in Herveld hebben we gewerkt volgens de Bewuste Bouwers methode.

Deze werkwijze houdt in dat je als bouwbedrijf (extra) aandacht hebt voor een aantal pijlers:

 • Omgeving
 • Veiligheid
 • Vakmensen
 • Milieu
 • Verzorgd

De bouwplaats is bezocht door een mystery guest en er heeft een audit plaats gevonden. We hebben deze audit glansrijk doorstaan op alle pijlers maar extra trots zijn we op de 8 die we gescoord hebben op het onderdeel Omgeving!

De bouwplaats ligt in het centrum van Herveld, omringd door woningen. Onze directe buur is basisschool Clara Fabricius. Bij het inrichten van de bouwplaats maar zeker ook tijdens de uitvoering hebben we ons continu verplaatst in de beleving van onze buren. Tijdens een informatieavond (pré-corona) zijn we in gesprek gegaan om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.  Gedurende de bouwfase hebben we regelmatig een nieuwsupdate verstuurd. Op de Clara Fabriciusschool hebben we een veiligheidsinstructie gegeven aan alle kinderen en we hebben samen met hen de start van de bouw gevierd. Zij hebben prachtige bouwhekdoeken voor ons gemaakt, zie de foto’s! Daar krijgen wij nou energie van !

Het resultaat van de bouw mag er ook zijn overigens, wat vinden jullie?

 • PHB De Combi is volgens
  ISO normen en VCA** gecertificeerd.
 • Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Certificaat Milieumanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsladder
 • Certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • FSC-keurmerk
 • Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf
 • InstallQ Elektronische Installateur