Voor onze vaklieden start een veilige werkplek niet op het moment dat zij bij het project of woning aankomen waar ze aan de slag gaan, maar juist al op de weg er naartoe! 🚍 

Om daar extra bij stil te staan, hebben onze vaklieden afgelopen dinsdag in alle vroegte een ontbijt-toolbox gehad van Mark Luikens. Mark werkt voor onder andere de Provincie Gelderland en adviseert bedrijven hoe zij duurzamer, veiliger maar vooral bewuster om kunnen gaan met mobiliteit. ♻️ 

Onderwerpen die aan de orde kwamen:
– Welke systemen in je bus of apps kunnen je helpen veiliger te rijden?
– Hoe kan je zelf zorgen dat je zuiniger rijdt?
– Materialenplanning / bevoorrading / efficiënter rijden
– De toekomst van elektrisch rijden met bedrijfsbussen
– De invoering van milieuzones: wat betekent dat voor PHB?

 • PHB De Combi is volgens
  ISO normen en VCA** gecertificeerd.
 • Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Certificaat Milieumanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsladder
 • Certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • FSC-keurmerk
 • Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf
 • InstallQ Elektronische Installateur