Het is zover !!! Gisteren heeft PHB De Combi de officiële gunningsbrief mogen ontvangen voor de realisatie van de nieuwbouw van MFC (Multi Functioneel Centrum) te Herveld. Het betreft een multifunctionele accommodatie compleet met sporthal. Wij zijn dan ook erg blij met deze berichtgeving.

De aanbesteding was op basis van een Plan van Aanpak en prijs. Het door ons ingediende Plan van Aanpak en prijs heeft hierbij de maximale score behaald. Wij ontvingen een dik compliment!

De onderwerpen in het plan zijn toegespitst op communicatie naar omgeving en betrokken partijen, beperking van overlast voor de omgeving, projectorganisatie, planning, mogelijke omissies en de invulling van social return.

Opdrachtgevers zijn de Gemeente Overbetuwe en Vereniging Ons Dorpshuis Herveld-Andelst. Wij gaan starten met de voorbereidingen voor de realisatie van dit mooi ontworpen gebouw. Het ontwerp is gemaakt door architect Chris van Dalen uit Herveld.

Voor de buitenwereld zal het wellicht lijken alsof PHB De Combi ook vanaf de sloop van het huidige pand betrokken is, dat is niet zo. De sloopwerkzaamheden en de communicatie hierover ligt bij derden. De verwachting is dat er begin november door PHB De Combi gestart kan worden met de realisatie van het nieuwe multifunctionele gebouw.

 • PHB De Combi is volgens
  ISO normen en VCA** gecertificeerd.
 • Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Certificaat Milieumanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsladder
 • Certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • FSC-keurmerk
 • Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf
 • InstallQ Elektronische Installateur