PHB De Combi & haar medewerker

PHB De Combi werkt met vakmensen. Snel denken, snel werken, goed plannen en overzicht houden is waar wij voor staan. Uiteraard is dit niet mogelijk zonder hoogwaardig, goed opgeleid personeel. Wij investeren om die reden jaarlijks in opleidingen en trainingen. Iedere medewerker krijgt een scholingsplan waarin individuele leerdoelen omschreven staan. Hierbij kan het gaan om vakgerichte cursussen of cursussen op het gebied van hoger management. Ook cursussen op het gebied van veiligheid, EHBO en kennis van de ISO normering behoren tot de vaste onderdelen van het opleidingstraject. Onze medewerkers worden doorlopend op diverse wijzen opgeleid en getraind in de wereld van veilig, gezond en milieubewust werken. Wij maken een behoorlijk budget vrij voor opleidingen en trainingen. Alleen door middel van scholing (en het aannemen van hoogwaardig personeel) kunnen wij het hoge niveau van dienstverlening behouden en nog verder verbeteren. Dit alles betekent voor u, dat u bij ons altijd te maken heeft met vakkundig, goed opgeleid personeel.