PHB De Combi & de maatschappij

Met oog op de toekomst is het duidelijk dat duurzame kwaliteit steeds belangrijker wordt. Duurzaam bouwen gaat om bouwen met milieuvriendelijke producten waardoor het milieu minder wordt belast. De huidige bouwactiviteiten zo uitvoeren dat anderen daar in de toekomst geen hinder van ondervinden.
Bij onze expertises onderhoud, renovatie, nieuwbouw en verbouw is duurzame kwaliteit gewenst. Hierbij letten wij op bruikbaarheid, veiligheid, gezondheid, energiebesparing en zo min mogelijk milieubelasting. De bruikbaarheid en veiligheid van het vastgoed wordt bij ons verbeterd of staat voorop. Hierbij letten we op energiebesparing en milieubelasting. Het laatste, maar zeker niet onbelangrijk, is de veiligheid van de medewerker, opdrachtgever en eindgebruiker. We zijn altijd op zoek naar duurzame oplossingen voor onze bouwprojecten. Hierbij moeten economie, milieu en maatschappij met elkaar in evenwicht zijn. Belangrijk is hierbij niet de kwaliteit en servicegerichtheid te vergeten. Wij kijken naar duurzaam bouwen vanaf het ontwerp tot en met de oplevering, hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu, zowel nu als in de toekomst.